zaterdag 15 mei 2010

De Marianne Quiz voor Het Goede Doel

Volgende lijst bevat de goede doelen die De Marianne presenteert. Bij voorinschrijvingen kan ook zelf een goed doel aangebracht worden.

11.11.11
Koepel van ngo's die vechten voor een andere wereld, tegen onrecht.

Amesty International
Ziet toe op de mensenrechten via onderzoek en verdedigt ze met actie.

Artsen zonder grenzen
Verleent hulp aan volken in nood, slachtoffers van rampen en oorlogssituaties.

Belgische Federatie van Voedselbanken
De Voedselbanken bestrijden de honger en de verspilling in België.

Chaire Dynamique Sociale
Het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) wil een gebouw plaatsen voor sociale wetenschappers van de universiteit van Kinshasa.
meer: liesbeth.villa@hiva.kuleuven.be

De Marianne
Als je echt niet kunt kiezen. Vroeg of laat geven we het geld toch weer weg.

FOS-socialistische solidariteit
De Noord-Zuidorganisatie van de socialistische beweging in Vlaanderen.

GAIA
GAIA neemt het op voor dieren die minstens in staat zijn om pijn of angst te ervaren, dieren met gevoel, dus.

Geneeskunde voor de derde wereld
Bekampt onrecht en ziekte in conflictgebieden en ontwikkelingslanden.
meer

Greenpeace
Voert onafhankelijk campagne om houdingen en handelingen te veranderen, het milieu te beschermen en de vrede te bevorderen.

Haïti 12-12
Het consortium voor noodorganisaties grijpt snel in bij humanitaire crises en natuurrampen, zoals in Haïti.

Kom op tegen kanker
De Vlaamse Liga tegen Kanker komt op voor de belangen van de kankerpatiënt.

Kwasa Kwasa
Wil de band tussen Malawi en België versterken.

Oxfam Solidariteit
IJvert voor solidariteit tussen volkeren, tegen armoede, onrecht en ongelijkheid.

Oxfam Trailwalker team 145

Björn, Tim, Stijn en Anne-Marie laten zich sponsoren voor een dagtocht van 100 km doorheen de Hoge Venen.

meer

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
Ondersteunt organisaties die opkomen voor de rechten van mensen zonder papieren.

Poverello
Heeft dertien onthaalhuizen in België voor mensen in nood.

Protos
Zet zich in voor een beter en eerlijker waterbeheer in het Zuiden.

Putumayo
Helpt inheemse volkeren in het Amazonegebied een toekomst uitbouwen.

Rode Kruis
Een wereldwijde hulpverleningsorganisatie die uitgaat van menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.

Stop Aids Now!
Een koepelorganisatie van buitenlandse projecten rond aids die voorzien in preventie, medicijnen en opvang.

Unicef
Een organisatie binnen de Verenigde Naties die zich inzet voor het welzijn van kinderen.

Vlaams Internationaal Centrum
Komt op voor de bescherming van kinderrechten en volkerenrechten in Brazilië, Congo, de Filipijnen en India.
Waterdragers
Campagne voor het erkennen van water als fundamenteel mensenrecht.

WWF
WWF wil helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven, en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten.

Geen opmerkingen: