maandag 3 april 2006

De Marianne

De Marianne is een vereniging die via educatieve en entertainende activiteiten mensen samenbrengt. Als sociaal-progressieve beweging treden we de samenleving met een open geest en respect voor verschillen tegemoet. We maken deel uit van Linx+, de sociaal-culturele afdeling van het ABVV, en zijn altijd bereid om met andere verenigingen samen te werken.

In onze activiteiten laten we ons inspireren door:
 • vriendschap
 • rechtvaardigheid en vrede
 • respect voor moeder aarde door zuinig energieverbruik
 • solidariteit = gelijke kansen en verdraagzaamheid
 • consumptiematiging
We klagen aan
 • wapenhandel en oorlog met haar olieslachtoffers
 • vervuiling en de opwarming van de aarde
 • ongelijke verdeling van de welvaart
 • racisme en onverdraagzaamheid
 • consumptiemaatschappij met haar verspilling

In het verleden organiseerden we reeds tal van activiteiten met de meest uiteenlopende inslag, zoals:
 • Drie Axiedagen
 • Paintball
 • De Winterquiz
 • AdBusting Acties
 • Reclaim The Streets
 • Situationistische actie
 • Filmvoorstellingen, vb. Fahrenheit 9/11
 • Debatavonden, vb. Bah-Cardi
 • Whisky- & rumdegustaties

Geen opmerkingen: